Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

14 Kasım Diyabet Günü

DİYABET NEDİR?
Diyabet, insülin hormonunun vücutta eksik oldu­ğu veya vücutta etkisiz olduğu durumlarda ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kro­nik, ilerleyici bir hastalıktır.
Aşırı kilo alımı ve şekerli gıdaların sık tüketimi has- talığı tetikler.

DİYABETLİ HASTANIN TAKİBİ NASIL YAPILMALIDIR? 
Diyabetli hastaların takibinde en önemli kan test­leri günlük açlık - tokluk kan şekeri ölçümleri ve hemoglobin A 1 c (HbA 1 c) testidir. Diyabetli has­taların çoğunda hedef, HbA1c'nin %7'nin altında tutulmasıdır. Bu hedef yakalanırsa diyabete bağlı sorunların oluşumu da büyük oranda engellenir. 

DİYABET BAŞKA ORGANLAR! NASIL ETKiLER? 
Uzun süreli kontrolsüz diyabeti olan hastalarda gözler, böbrekler, sinirler ve damarlar başta olmak üzere tüm organ ve sistemler etkilenebilir. Diyabe­tik bireyler düzenli olarak organ hasarı açısından taranmalıdır. 

DİYABETLİ BİREYLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Diyabetli hasta şeker düşmesini tetikleyecek ilaç kullanmıyorsa, günlük kan şekeri takipleri hedef değerlerde ve HbA1c değeri %7'nin altında ise, takip eden doktorun da onayı ve önerileri doğrul­tusunda oruç tutabilir. Oruç tutan hastalar hipogli­semi açısından dikkatli olmalı ve günlük kan şeke­ri takiplerini doktorları ile daha sık paylaşmalıdır. 

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ NEDEN ÖNEMLİDİR? 
Egzersiz, diyabetli hastalarda tedavinin vazgeçil­mez bir parçasıdır. Kasların etkili bir şekilde ça­lıştırılması, ek olarak enjekte edilen insülin veya ek olarak alınan tablet gibi etki gösterir. Egzersiz programının hedefi hastaya göre farklılık göster­mekle birlikte en az haftada üç kez, en az 20-30 dakika sürdürülme


Haberle İlgili Fotoğraflar