Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

Ölçme Değerlendirme

Özel Neva Fen ve Anadolu Lisesi ölçme ve değerlendirme birimi öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamak amacıyla okulumuzun sınav sistemini ve alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmektedir.

Ölçme değerlendirme birimi öğrencilere uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütür.

Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi konularında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine eder; bu sonuçları okul idaresiyle ivedilikle paylaşır.

Ölçme ve değerlendirme birimi rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın düzenli olarak öğrencilerimize uyguladıkları envanter çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi hususunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimizle koordineli bir şekilde çalışmaktadır. 

Daha kalıcı ve içselleştirilmiş öğrenmelerin sağlanması ölçme değerlendirme birimimizin temel hedefidir.