Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

OKULUMUZDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN İŞLEVİ

 -Okulumuz personelinin dilek, şikayet ve önerilerini dinler ve ilgilelere iletir.
 -Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okul içinde ve dışında gerçekleştirecekleri  faaliyetleri  organize eder.
-Eğitim takvimi içindeki  tüm etkinlikleri planlar, özel günlerle ilgili organizasyonlar yapar.
-Sosyal sorumluluk  kampanyaları başta olmak üzere, yardım  kampanyaları imza günleri, sergiler  ve  paneller  düzenler.
-Öğrenci, veli ve tüm çalışanlarda Özel Neva ruhunun oluşması için gereken motivasyonu sağlayacak çalışmalarda bulunur.